menu close menu

Bí Tích Rửa Tội

Bí Tích Rửa Tội

Bí tích Rửa tội là bí tích đầu tiên tổ chức trong việc trở thành một thành viên của Giáo hội Công giáo.

Nước rửa tội tượng trưng cho mầu nhiệm của một cuộc sống mới trong Chúa Kitô.

Tại Bí Tích Rửa Tội, chúng ta cử hành và suy nghĩ về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa và đón người được rửa tội vào cộng đồng đức tin của chúng ta.


Bí tích Rửa tội

Dưới 6 tuổi

Xin chúc mừng trong quyết định của quý phụ huynh để có con em được rửa tội tại nhà thờ La Purisima! Trong tư cách là cha mẹ, quý vị sẽ đóng vai trò người thầy đầu tiên của con quý vị trong đức tin.

Chúng tôi trông ngóng trong việc giúp quý vị đưa con mình vào cộng đồng nhà thờ của chúng tôi.


Yêu cầu rửa tội:

Những yêu cầu này chỉ được dành cho những trẻ em dưới sáu tuổi. Nếu con của quý vị sẽ trên sáu tuổi đến ngày bạn đã chọn cho lễ rửa tội cho con, quý vị sẽ cần theo những yêu cầu khác.


Yêu cầu dành phụ huynh.

Ít nhất một phụ huynh phải là người Công giáo.

Gia đình quý vị phải được đăng ký, là giáo dân đang sinh hoạt tại giáo xứ La Purisima và chúng tôi sẽ cần một bản sao giấy khai sinh của con trẻ.

Nếu cha mẹ đều là thành viên của giáo xứ khác, quý vị phải có một lá thư cho phép của Cha Xứ từ giáo xứ ấy trước khi ngày Rửa Tội được ấn định.

Cả hai cha mẹ và người đỡ đầu phải tham dự lớp chuẩn bị tại giáo xứ La Purisima. Nếu quý vị là thành viên của giáo xứ khác, xin mang theo thư của cha xứ, và giấy chứng nhận hoàn thành từ lớp chuẩn bị rửa tội. Xin vui lòng cung cấp tất cả các văn bản 10 ngày trước ngày rửa tội.

Đăng ký cho lễ rửa tội cần được hoàn thành ít nhất 2 tháng trước ngày lễ rửa tội mong muốn để chúng tôi có thể giúp bạn trong việc điền vào tất cả các hồ sơ và đăng ký bạn với cha mẹ đỡ đầu trong lớp chuẩn bị.


Yêu cầu cha mẹ đở đầu

Cha mẹ đỡ đầu phải là người Công giáo trong sự hiệp thông với Giáo Hội. Nếu đã lập gia đình, người đó phải kết hôn trong Giáo Hội Công Giáo, và mang theo bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.

Người đỡ đầu phải có ít nhất 16 tuổi, là một người Công Giáo, thực hành đức tin của họ, và sẵn sàng để hỗ trợ trong việc hình thành đức tin của trẻ.

Cả cha mẹ và người đỡ đầu phải tham dự lớp chuẩn bị tại La Purisima. Nếu các thành viên của giáo xứ khác, mang theo thư mục sư, và giấy chứng nhận hoàn thành từ lớp chuẩn bị rửa tội. Vui lòng cung cấp tất cả các văn bản 10 ngày trước ngày rửa tội.

Khi nào các ngày rửa tội được tổ chức?

Rửa tội được tổ chức ngày chủ nhật đầu tiên của tháng vào lúc 14:00 giờ. Tất cả phụ huynh và người đỡ đầu phải đến nhà thờ không muộn hơn 13:45 giờ để kịp giờ Rửa Tội vào lúc 14:00 giờ.


Thắc mắc thường gặp:

Khi nào thì tôi nhận được giấy chứng nhận rửa tội?
Bạn sẽ nhận được nó vào ngày lễ rửa tội của con quý vị.

Có cần được cả hai cha mẹ đỡ đầu xác nhận không?
Vâng, Giáo Hội Công Giáo đòi hỏi cả hai cha mẹ đỡ đầu xác nhận.

Tôi có phải mang theo đèn cầy/nến?
Vâng, chúng tôi sẽ
tự mang đèn cầy/nến cho bí tích rửa tội của con quý vị.

Lệ phí rửa tội là gì?
Không có chi phí cho bí tích rửa tội, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận
dâng hiến.

Tại sao giáo xứ chỉ cung làm lễ Rửa Tội chung trong cộng đoàn?
Rửa tội là
để được cử hành trong cộng đồng toàn bộ giáo xứ.

Nếu ngày Rửa Tội trong giáo xứ không tiện cho lịch trình của chúng tôi thì sao?
Giáo xứ không sắp xếp lễ rửa tội cho từng cá nhân.

Đơn Xin Rửa Tội

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  714-633-5800
hoặc e-mail cho chúng tôi tại  office@lapurisima.net


Lứa tuổi 6-14

Chuẩn bị cho rước lễ lần đầu của trẻ em chưa rửa tội và đang ở trường tiểu học.

Nếu con quý vị ít nhất sáu tuổi và vẫn chưa được rửa tội, em ấy sẽ tham gia vào quá trình được gọi là “Khai Tâm Giáo Lý Tuổi Trẻ” thường được gọi là RCIC. Các em sẽ được chuẩn bị để nhận được ba bí tích (Bí Tích Rửa Tội, Rước Lễ và Thêm Sức). Nó là một quá trình ít nhất hai năm. chuẩn bị điều này đòi hỏi rằng các bậc cha mẹ và các nhà tài trợ cũng tham gia. Thông thường họ tham dự các lớp học với những đứa trẻ đang chuẩn bị bản thân cho rước lễ và trong năm thứ hai tham dự các lớp học thêm để chuẩn bị tốt hơn cho các bí tích khác (Rửa Tội và Thêm Sức).

Bạn có thể tìm hiểu thêm từ chúng tôi trang Hình Thành Đức Tin