menu close menu

Lạy Đức Chúa Giêsu,

con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh.

Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự,

cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con.

Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được,

thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng,

chẳng khác gì như con được rước Chúa thật.

Con xin đón rước Chúa,

cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn.

Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.

Amen.