menu close menu

Các Hội Dành Cho Thiếu Niên

La Purisima mời gọi những thiếu niên của chúng ta tham gia cùng nhau trong cộng đồng đức tin và phục vụ.

Chúng tôi khuyến khích sự phát triển cá nhân và tinh thần của tuổi trẻ thông qua tình tương thân nhiều ý nghĩa, cùng làm việc tông đồ, thực hiện dự án phục vụ người khác, thờ phượng Thiên Chúa, và cùng nhau cầu nguyện. Tất cả các thiếu niên đều được hoan nghênh mời gọi!

Hội Trung Học (High School)

Trong Hội Trung Học, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đưa những người trẻ đến với nhau trong một đời sống đức tin, hành động, tương thân và tương ái, cũng như đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng, tình cảm và xã hội đặc trưng của người trẻ ở bậc trung học. Với tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi hy vọng rằng thanh thiếu niên của chúng ta sẽ có thể xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa với nhau và với Thiên Chúa. Chúng tôi làm việc này để cung cấp cơ hội phục vụ Thiên Chúa của chúng tôi thông qua việc tông đồ và các dự án phục vụ để trở thành môn đệ tốt của Chúa Kitô. Qua thờ phượng và đối thoại với nhau, chúng ta khám phá ra đức tin của chính chúng ta và trang bị cho các bạn trẻ với những gì họ cần để sống một đời sống Kitô hữu viên mãn.

Các thiếu niên của chúng ta cũng được khuyến khích giúp lễ vào 17:00 Chủ nhật hàng tuần, hoạch định các sự kiện sắp tới cho hội, tổ chức trại hè cho trẻ em, các ngày chay Chiên Cá – Kiêng Thịt Tuần Thánh (Fish Fry), hướng đạo, phục vụ với đội ngũ Lãnh Đạo Thêm Sức của chúng tôi (nếu họ đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức), cũng như cống hiến thời gian của mình với nhiều dự án phục vụ tha nhân khác trong suốt cả năm.

Chúng tôi tổ chức đêm dành cho thiếu niên thường xuyên vào ngày chủ nhật thứ ba của mỗi tháng sau thánh lễ 17:00 giờ (với một số thay đổi tùy theo các ngày lễ lớn).

Văn phòng thiếu niên của chúng tôi mở cửa vào Thứ Hai, Thứ Tư đến Thứ Sáu từ 2-8 giờ chiều và Chủ Nhật 1-5 giờ chiều (tùy thuộc những thay đỏi vào các sự kiện đặc biệt, hãy xem trên Instagram của chúng tôi để cập nhật).

Cập nhật thường xuyên có thể được tìm thấy trên Instagram của chúng tôi:  @lpcatholic

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Alma Zapien tại Almaz @ lapurisima.net

Hội Thiếu Nhi (Middle School)

Chương trình mục vụ thiếu nhi của chúng tôi nhằm cung cấp một cách an toàn, nơi vui chơi cho thiếu nhi từ lớp 6-8 để tìm cộng đồng Công giáo vững chắc, để có được giải đáp những câu hỏi của họ về đức tin, và quan trọng nhất để trải nghiệm Chúa Giêsu theo cách riêng của mỗi cá nhân.

Thiếu nhi của chúng tôi được khuyến khích giúp lễ vào 5:00 chiều và tham gia vào các mục vụ khác nhau.

Hãy cập nhật thường xuyên trên instagram của chúng tôi:  @lpcatholic

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Alma Zapien tại almaz@lapurisima.net

Hội Trượt Ván (Skate)

Hội Trượt Ván của chúng tôi tìm cách quy tụ một cộng đồng thanh thiếu niên trong độ tuổi. Chúng tôi tạo ra một môi trường mà những người trẻ của chúng ta có thể phát triển trong đức tin, khả năng trượt ván, và tinh thần cộng đồng với nhau.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Valeria Tovar tại  vtovar@lapurisima.net

Hội Liên Đới Đức Ki-Tô (Christbound)

Là một phần của Văn Phòng Phục Hồi Công lý, Hội Liên Đới Đức Ki-Tô (Christbound) là một chương trình cung cấp những tiếp cận cộng đồng cho thanh thiếu niên những người đang tìm kiếm lựa chọn một cuộc sống cá nhân tốt hơn thông qua sống đức tin của họ.

Nhóm của chúng tôi họp mặt trong Juvenile Hall, nhưng chúng tôi cũng có các cuộc họp tại La Purisima vào những đêm thứ Năm lúc 7 giờ tối, cũng như tiếp tục hỗ trợ và cố vấn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Claudia Zuniga Phạm tại  czpham@lapurisima.net