menu close menu

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

LỊCH SỬ ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm dành riêng cho nam giới; được Cha Edouard Hamon, Dòng Tên, sáng lập năm 1883. Ngài muốn lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt thành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện làm tinh thần của phong trào. Ngài đã muốn nuôi sống phong trào bằng 2 yếu tố căn bản trên; nên ngày 31 tháng 12 năm 1884, ngài đã sát nhập Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm vào Hội Tông Đồ Cầu Nguyện.

Năm 1950, Cha Gagnon, tên tiếng Việt là Cha Nhân, du nhập phong trào LMTT vào miền Bắc Việt Nam. Hai năm sau, năm 1952, Cha Nhân chuyển giao Phong trào cho Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ, Dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1954 Cha Giacôbê di cư vào miền Nam, đem theo tất cả những vốn liếng có được về PTLMTT Việt Nam với Ngài. Kể từ đó phong trào đã được giới thiệu đến khắp mọi địa phận, và hầu hết các Giáo xứ trong miền Nam, Phong trào đã như một luồng gió mới thổi vào các giáo xứ từ thành thị đến thôn quê để mời gọi mọi người tôn sùng Thánh tâm Chúa Giêsu, nhất là mời gọi các gia trưởng gia nhập đoàn LMTT, từ đó PTLMTT dã phát triển mạnh trong miền Nam. Sau biến cố tháng 4-1975, dưới sự kỳ thị và kiểm soát gắt gao của chế độ cộng sản, phong trào vẫn âm thầm hoạt động trong các giáo xứ với tên mới là “hội các gia trưởng”.

Cùng với làn sóng người ồ ạt chạy chốn ra nước ngoài, Phong trào LMTT cũng được trung kiên đem theo và tái tổ chức hoạt động ở hầu hết các nơi có người Công giáo Việt Nam cư ngụ, được biết là Hoa Kỳ, nơi mà có số người Việt định cư đông nhất trên thế giới.

Năm 1980 Cha Phêrô Nguyễn Đức Tiến (nay là Đức Ông) cùng với những anh em đoàn viên nhiệt tình gây dựng laii phong trào LMTT tại Orange county, miền nam California. Từ đó phong trào phát triển rất nhanh, từ các Toán, rồi các đoàn và cuối cùng lên đến cấp Liên đoàn tại rất nhiều địa phận trên lãnh thổ Hoa kỳ.

Tôn Chỉ

PT Liên Minh Thánh Tâm là một tổ chức công giáo tiến hành dành cho nam giới, chuyên việc cầu nguyện và hoạt động tông đồ hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Phong trào lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu làm nền tảng cho mọi hoạt động.”

Mục Đích

Phong trào hướng mọi hoạt động vào mục đích cổ động và duy trì tinh thần Kitô giáo trong gia đình và ngoài xã hội, để làm sáng danh Chúa và thực hiện ý nguyện của Thánh Tâm Chúa là cứu rỗi các linh hồn

Reference:

  • St. John the Baptist Church. (2020). Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Retrieved from https://www.stjohnthebaptistcostamesa.org/doan-lien-minh-thanh-tam/