menu close menu

Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu

Mục Đích

Cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ gia tăng trong Giáo Hội nói chung và trong giới trẻ Việt Nam nói riêng. Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ được ơn bền đỗ trong ơn gọi tận hiến. Khuyến khích con em và các thanh thiếu niên dâng mình phục vụ Chúa và Giáo Hội trong đời sống tu trì. Giúp nhau sống đạo để trở nên nhân chứng Phúc Âm. Giới trẻ được khuyến khích dấn thân phục vụ Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh và địa vị nào, dù là giáo dân hay tu sĩ.    

Gây quỹ để có phương tiện giúp các chủng sinh và tu sĩ nam nữ đang theo đuổi lý tưởng tận hiến. Tạo điều kiện thuận lợi cho giới trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu về ơn gọi linh mục, tu sĩ. Giúp tài trợ các chủng viện  và giúp đỡ các linh mục, tu sĩ hưu dưỡng. Các tu sinh hoặc nữ tu đang tu học.

Tôn Chỉ

Hội không tham gia đảng phái chính trị, không mưu cầu lợi ích riêng tư, lấy việc phụng sự Thiên Chúa và Giáo Hội làm cứu cánh.

Điều Kiện Gia Nhập

Mọi người Công Giáo Việt Nam và thân hữu sống tại Hoa Kỳ hoặc các nước thứ ba đều có quyền ghi tên gia nhập Hội, với điều kiện sẵn lòng đóng góp vào “Quỹ Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu” và điền “PHIẾU GIA NHẬP HỘI”.

Reference:

  • St. John the Baptist Catholic Church. (2020). Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu. Retrieved from https://www.stjohnthebaptistcostamesa.org/hoi-bao-tro-thien-trieu/