menu close menu

Hình Thành Đức Tin

Hình Thành Đức Tin

Phát triền trong mối tương quan với Thiên Chúa cho cả cuộc đời

Hình Thành Đức Tin là một cơ hội để cầu nguyện, học hỏi, vui mừng và phục vụ

Những thực hành này bao gồm cả một cộng đoàn dân Chúa trong việc hình thành đức tin Công giáo suốt cuộc đời và phát triển tâm linh không ngừng nghỉ.

Chào mừng bạn đến chương trình của Hình Thành Đức Tin

Chương trình này là một quá trình cho tất cả các trẻ em đã được rửa tội và sẵn sàng để chúng tôi hướng dẫn họ tiếp nhận Bí Tích Hòa Giải và Mình và Máu Chúa Kitô. Đó là một khoảnh khắc mà những trẻ em và cha mẹ cùng nhiệt tình cộng tác để làm cho điều này trở thành hiện thực.

Những yêu cầu:

1) Xin vui lòng đăng ký với chúng tôi.

2) Chương trình bao gồm tối thiểu là hai năm chuẩn bị.

3) Mang theo một bản sao của giấy chứng nhận rửa tội của con quý vị.

Câu Hỏi Thường Gặp:

  • Khi nào là thời gian đăng ký?

Chúng tôi thường đăng ký trong tháng của tháng Bảy & Tám. Xin vui lòng xem thông báo để biết chi tiết.

  • Cha mẹ có phải theo học các lớp Hình Thành Đức Tin không?

Vâng, xin vui lòng xem tải (download) của chúng tôi.

  • Có một khóa tu bắt buộc không?

Vâng, chúng ta có hai khóa tĩnh tâm trong năm thứ 2 (Hòa Giải & Rước Lễ Lần Đầu)

Khóa tĩnh tâm Rước Lễ Lần Đầu là gì?

Tĩnh tâm Rước Lễ Lần Đầu là một trong những khoảnh khắc khi cha mẹ cùng với con cái của họ chia sẻ và nhận được một sự hiểu biết tốt hơn của Bí Tích Rước Lễ. Đây là một khóa tĩnh tâm một ngày được thiết kế để tiếp nhận hình thành đức tin cá nhân, tinh thần và giảng dạy giáo lý cho trẻ em được Rước Lễ Lần Đầu cùng với cha mẹ. Trọng tâm là đưa những người tham gia vào một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Thánh Thể.
Đây là một yêu cầu cho tất cả phụ huynh để giúp con cái của họ tiếp nhận Bí Tích này.

Có cần một người đỡ đầu không?

Bí tích rước lễ lần đầu là bí tích duy nhất mà không cần một người đỡ đầu.

Xem thông tin tải về (download form)

Để biết thêm thông tin liên quan đến các lớp học tiếng Anh Faith Formation với Ginny Feld tại  gfeld@lapurisima.net  hoặc gọi số  (714) 633-5344

Để biết thêm thông tin liên quan đến các lớp học tiếng Việt Hình Thành Đức Tin, xin liên lạc với Linh Mục hoặc Thầy Sáu tại giáo xứ.


RCIA

The Rite of Christian Initiation (Nghi Thức Bắt Đầu Đức Tin Công Giáo) của người lớn

Mỗi năm có nhiều người tham gia vào cuộc khám phá Đức Tin Công giáo.

Một ngày nào đó có thể  bạn xác định xem nếu bạn được gọi vào Giáo hội Công giáo; những người khác đã là người Công Giáo suốt cả đời và hiện đang quan tâm đến việc tìm kiếm những điều này thực sự nghĩa là gì. Tìm kiếm của chúng ta về Thiên Chúa là một cuộc hành trình suốt đời, một cuộc hành trình mà chúng ta đạt được những tiến bộ nhất khi chúng ta đi đồng hành với người khác với cùng ý định.

1) Bạn đang cân nhắc xem có nên trở thành người Công Giáo?

2) Bạn đã là người Công Giáo và quan tâm trong việc tiếp hận Rước Lễ Lần Đầu của bạn?

3) Bạn đã là người Công Giáo và sẵn sàng khám phá đức tin của mình một lần nữa?

4) Bạn đang tìm kiếm để trở về với Giáo Hội?

Bạn có những quan tâm đó không?

Hãy tham gia với chúng tôi trong chương trình RCIA – Nghi Thức Bắt Đầu Đức Tin Công Giáo của người lớn.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên lạc Deacon Tim O’Donoghue tại địa chỉ: office@lapurisima.net