menu close menu

Chào Mừng Quý Vị Đến Với Nhà Thờ Công Giáo La Purisima!

Câu Chuyện của Một Họ Đạo

Nhà thờ La Purisima được thành lập như một giáo xứ vào năm 1964, sau khi được hoạt động như một xứ truyền giáo từ vài thập kỷ trước đó. Người dân La Purisima được cách riêng để phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Chúng tôi chân thành quan tâm đến hạnh phúc cũng như đời sống và sự thăng tiến tinh thần của bạn. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về bất cứ điều gì:

(714) 633-5800.

Chúng tôi rất mong mỏi có bạn trong giáo xứ cũng như những tình thân và cơ duyên mà nó sẽ mang lại cho chúng ta.

Gia Nhập Cộng Đoàn

Nếu bạn có nhã ý ghi danh vào giáo xứ chúng tôi, xin vui lòng tải và điền vào mẫu đơn. Sau đó, bạn có thể gửi trả lại cho chúng tôi bằng bưu điện, fax (714) 633-8364, hoặc bỏ vào trong giỏ thu của Thánh Lễ Chủ Nhật.

Ghi Danh Vào Giáo Xứ

Bí Tích, Phụng Vụ & Hội Đoàn

Lịch Trình Sinh Hoạt

Các Bài Đọc, Lời Hay & Ý Đẹp