menu close menu

Truyền hình trực tiếp Lễ Mình và Máu Chúa Kitô do ĐTC Phanxicô cử hành

https://youtu.be/osUOkV04lH0

June 12, 2020 | Tiếng Việt | Comments Off on Truyền hình trực tiếp Lễ Mình và Máu Chúa Kitô do ĐTC Phanxicô cử hành

Comments are closed.